Volkscultureel Centrum “De Zevenster”

Elke zondag is ons lokaal “De Zevenster” geopend vanaf 11u tot 14u (enkel voor leden). De zaal wordt gebruikt als repetitieruimte en ontspanningsruimte voor alle activiteiten van Volkskunstgroep Boerke Naas, zoals onze repetities. Leden van Boerke Naas kunnen eveneens gebruik maken van onze zaal voor de organisatie van hun activiteiten. Inlichtingen omtrent huurvoorwaarden, reglementering van deze zaal, kun je bekomen via onze secretaris.