Boerke Naas' geschiedenis

Zoals Boerke Naas danst, verder bouwend op de grondvesten van onze traditie. Een moderne, krachtige getuigenis van een levensstijl.

Gesticht in 1949 door Nest Van Eynde (†) blijft Boerke Naas onveranderd een aanstekelijk-vitale volkskunstgroep met een brede waaier van activiteiten. Volksdans, volkszang, kunstambachten, volksmuziek en vendelzwaaien.

Boerke Naas is meer dan een volkskunstgroep. Het is een levensstijl, een eigentijdse manier om bezig te zijn met ons onvervreemdbaar cultuurbezit, dat beleefd kan worden in volksdans, vendelzwaaien en ambachten. Volkskunst is bezig zijn met ons levend erfgoed. Met vrienden samen bij Boerke Naas. Volkskunst is zelf doen.

Feest vieren als vorm van levensechte cultuur. Spontaan gestileerd. Hartelijk en toch verfijnd. De wenteling van de seizoenen in gemeenschap beleven: lentefeest, meiboomplanting, herfstmale. Samen putten uit de bron van de natuur: ons ritme vinden.

De kern van een cultuur is haar symboliek. Zin geven aan een gebaar. Een geschenk wordt een band tussen vrienden. Een teken van verwantschap: dezelfde voedingsbodem, dezelfde geschiedenis, dezelfde droom. Zoals zwaarddansen. Het symbool van kracht en trouw wordt een zevenster, teken van de zon. Bron van het leven. Er is niets kunstmatig aan de manier waarop Boerke Naas deze symbolen doet herleven. Het is op de eerste plaats een volledige beleving, intens, spontaan, totaal. Zo echt als de mensen met wie je het samen ervaart.

Volksverbondenheid is een wezenlijke voedingsbodem van Boerke Naas. Geen theoretisch begrip, maar een voortduren beleefde werkelijkheid. Juist deze diepe eerbeid voor de eigenheid roept een grote waardering op voor het eigene van de andere volkeren. In deze geest wrodt internationale verbondenheid en vriendschap en vanzelfsprekenheid en een spontane wederzijdse verrijking. Zo is het traditionele vendelzwaaien, maar nog steeds springlevende vendelzwaaien, een voor alle volkeren verstaanbar en genietbare groet van Boerke Naas, over de grenzen heen.

Huisvlijt en ambachten. Twee woorden voor een kunstzinning bezig zijn met natuurlijke materialen: wol, kant, touw,… Oude vertrouwde handelingen: spinnen, weven, knopen, klossen,… Bijna vergeten. Nu opnieuw geliefd en hartstochtelijk beoefend door jong en oud. Een kenmerkend initiatief van Boerke Naas: het waardevole bewaren en een nieuw leven geven. Niet kunstmatig, niet occasioneel. Maar een eigentijds element van onze cultuur. Verrijkend, verblijdend, blijvend.

Muziek is de ziel van een volk. Steeds heeft Boerke Naas de volkskunstmuziek hartstochtelijk beoefend, verdedigd tegen onwetendheid en miskenning, geliefd gemaakt bij de vele duizenden die aandachtig en genietend hebben geluisterd. De schat van eigen liederen en composities bieden Boerke Naas een onuitputtelijke bron om hun feesten en optredens op een unieke, aanprijzende, ontroere nde en charmerende manier op te luisteren. Muziek is de ziel van het leven van Boerke Naas.

Volksdans is meer dan een danspasje op een oude melodie. Het is een gezamelijk gestillerd lichamelijk beleven van de muziek. Het is het beheersen van het eigen lichaam en ledematen in harmonie. Met de muziek, met jezelf, met de anderen. Boerke Naas koos bewust de kledij, modern, mooi en prettig draagbaar.